Ekunmi

Mr Clock

Soon na or later
Ekunmi ma dieri n
Soon na or later
Ekunmi ma dierin/*2
There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
To break every chain (pata pata)
To break every chain (jaga jaga)
To break every chain (jati jati)
To break every chain..
Soon na or later
Ekunmi ma dierin
Soon na or later
Ekunmi ma dierin/*2
Amaram n ipuru ime ihe nile,
Amaram daddy oh, Amaram nke oma ee nke sitere na gi amaram nna Amaram Ibu chukwu.
Soon na or later
Ekunmi ma dierin
Soon na or later
Ekunmi ma dierin /*4

Lyrics provided by https://agmlyrics.com/